Friday 10.07.2020

Stadium Law Supervisor

Rettskilder

Hvordan finner du ut hva som er lov? Enten det gjelder noen som har startet en konflikt med deg eller hvordan bygge et hus.

Card image cap

Rettspraksis

Over 50000 rettskjennelser er tilgjengelige på dette nettstedet.

Card image cap

Lovtekster

Den viktigste rettskilden.

Card image cap

Lovforarbeider

Lovforarbeider er forslag, utredninger og andre dokumenter som skriver seg fra arbeidet med å få loven igjennom i Stortinget.


News and gossip about the law


 • Forskrift om oppheving av midlertidig forskrift om unntak fra animaliehygieneforskriften under utbruddet av covid-19

  Posted on Thursday January 01, 1970
  Forskrift om oppheving av midlertidig forskrift om unntak fra animaliehygieneforskriften under utbruddet av covid-19
  Continue Reading »
 • Forskrift om endring i forskrift om regulering av fisket etter reker i Nordsjøen og Skagerrak i 2020

  Posted on Thursday January 01, 1970
  Forskrift om endring i forskrift om regulering av fisket etter reker i Nordsjøen og Skagerrak i 2020
  Continue Reading »
 • Forskrift om endring i forskrift om turistfiskevirksomheter m.m.

  Posted on Thursday January 01, 1970
  Forskrift om endring i forskrift om turistfiskevirksomheter m.m.
  Continue Reading »
 • Forskrift om endring i forskrift om forbudte skytevåpen og godkjente halvautomatiske skytevåpen

  Posted on Thursday January 01, 1970
  Forskrift om endring i forskrift om forbudte skytevåpen og godkjente halvautomatiske skytevåpen
  Continue Reading »
 • Forskrift om endring i forskrift om narkotika (narkotikaforskriften)

  Posted on Thursday January 01, 1970
  Forskrift om endring i forskrift om narkotika (narkotikaforskriften)
  Continue Reading »
 • Forskrift om endring i forskrift om opptak, studier og eksamen ved Handelshøyskolen BI

  Posted on Thursday January 01, 1970
  Forskrift om endring i forskrift om opptak, studier og eksamen ved Handelshøyskolen BI
  Continue Reading »
 • Forskrift om endring i forskrift om opptak, studier og eksamen ved Handelshøyskolen BI

  Posted on Thursday January 01, 1970
  Forskrift om endring i forskrift om opptak, studier og eksamen ved Handelshøyskolen BI
  Continue Reading »
 • Forskrift om endring i forskrift om åpningstider for serveringssteder og salgs- og skjenketider for alkoholholdig drikk, Hamar kommune, Hedmark

  Posted on Thursday January 01, 1970
  Forskrift om endring i forskrift om åpningstider for serveringssteder og salgs- og skjenketider for alkoholholdig drikk, Hamar kommune, Hedmark
  Continue Reading »
 • Forskrift om folkevalgtes økonomiske godtgjøring, Aremark kommune, Viken

  Posted on Thursday January 01, 1970
  Forskrift om folkevalgtes økonomiske godtgjøring, Aremark kommune, Viken
  Continue Reading »
 • Vedtak om endring av kommunegrensen mellom Sola kommune og Stavanger kommune, Rogaland

  Posted on Thursday January 01, 1970
  Vedtak om endring av kommunegrensen mellom Sola kommune og Stavanger kommune, Rogaland
  Continue Reading »
 • Forskrift om modulvogntog på fylkes- og kommunale veger, Innlandet

  Posted on Thursday January 01, 1970
  Forskrift om modulvogntog på fylkes- og kommunale veger, Innlandet
  Continue Reading »
 • Forskrift om spesialtransport på fylkes- og kommunale veger, Viken

  Posted on Thursday January 01, 1970
  Forskrift om spesialtransport på fylkes- og kommunale veger, Viken
  Continue Reading »
 • Forskrift om tømmertransport på fylkes- og kommunale veger, Viken

  Posted on Thursday January 01, 1970
  Forskrift om tømmertransport på fylkes- og kommunale veger, Viken
  Continue Reading »
 • Forskrift om normaltransport på fylkes- og kommunale veger, Viken

  Posted on Thursday January 01, 1970
  Forskrift om normaltransport på fylkes- og kommunale veger, Viken
  Continue Reading »
 • Forskrift om utvidet båndtvang for hund, Målselv kommune, Troms og Finnmark

  Posted on Thursday January 01, 1970
  Forskrift om utvidet båndtvang for hund, Målselv kommune, Troms og Finnmark
  Continue Reading »
 • Forskrift om endring i forskrift om forebyggelse av anslag mot sikkerheten i luftfarten mv.

  Posted on Thursday January 01, 1970
  Forskrift om endring i forskrift om forebyggelse av anslag mot sikkerheten i luftfarten mv.
  Continue Reading »
 • Forskrift om endring i forskrift om elsertifikater

  Posted on Thursday January 01, 1970
  Forskrift om endring i forskrift om elsertifikater
  Continue Reading »
 • Forskrift om Nasjonalt tolkeregister

  Posted on Thursday January 01, 1970
  Forskrift om Nasjonalt tolkeregister
  Continue Reading »
 • Forskrift for tildeling av omsorgsbolig særskilt tilrettelagt for heldøgnstjenester, psykisk helse og rusomsorgen, Storfjord kommune, Troms og Finnmark

  Posted on Thursday January 01, 1970
  Forskrift for tildeling av omsorgsbolig særskilt tilrettelagt for heldøgnstjenester, psykisk helse og rusomsorgen, Storfjord kommune, Troms og Finnmark
  Continue Reading »
 • Forskrift for tildeling av omsorgsbolig særskilt tilrettelagt for heldøgnstjenester, Storfjord kommune, Troms og Finnmark

  Posted on Thursday January 01, 1970
  Forskrift for tildeling av omsorgsbolig særskilt tilrettelagt for heldøgnstjenester, Storfjord kommune, Troms og Finnmark
  Continue Reading »