Tuesday 29.09.2020

Stadium Law Supervisor

Rettskilder

Hvordan finner du ut hva som er lov? Enten det gjelder noen som har startet en konflikt med deg eller hvordan bygge et hus.

Card image cap

Rettspraksis

Over 50000 rettskjennelser er tilgjengelige på dette nettstedet.

Card image cap

Lovtekster

Den viktigste rettskilden.

Card image cap

Lovforarbeider

Lovforarbeider er forslag, utredninger og andre dokumenter som skriver seg fra arbeidet med å få loven igjennom i Stortinget.


News and gossip about the law


 • Forskrift om endring i midlertidig forskrift om offentlig kontroll for å sikre etterlevelse av regelverket for mat, fôr, plantevernmidler, dyrehelse og dyrevelferd på bakgrunn av koronakrisen (covid-19), forordning (EU) 2020/466

  Posted on Thursday January 01, 1970
  Forskrift om endring i midlertidig forskrift om offentlig kontroll for å sikre etterlevelse av regelverket for mat, fôr, plantevernmidler, dyrehelse og dyrevelferd på bakgrunn av koronakrisen (covid-19), forordning (EU) 2020/466
  Continue Reading »
 • Mellombels forskrift om tillegg til forskrift 9. mai 2019 nr. 1000 om studium og eksamen ved Høgskulen på Vestlandet

  Posted on Thursday January 01, 1970
  Mellombels forskrift om tillegg til forskrift 9. mai 2019 nr. 1000 om studium og eksamen ved Høgskulen på Vestlandet
  Continue Reading »
 • Forskrift om midlertidige smitteverntiltak, Arendal kommune, Agder

  Posted on Thursday January 01, 1970
  Forskrift om midlertidige smitteverntiltak, Arendal kommune, Agder
  Continue Reading »
 • Forskrift om rettigheter til godtgjøring og velferdsgoder for folkevalgte, Berlevåg kommune, Troms og Finnmark

  Posted on Thursday January 01, 1970
  Forskrift om rettigheter til godtgjøring og velferdsgoder for folkevalgte, Berlevåg kommune, Troms og Finnmark
  Continue Reading »
 • Forskrift om endring i politiregisterforskriften

  Posted on Thursday January 01, 1970
  Forskrift om endring i politiregisterforskriften
  Continue Reading »
 • Forskrift om endring i forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften)

  Posted on Thursday January 01, 1970
  Forskrift om endring i forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften)
  Continue Reading »
 • Endring av forskrift 18. mars 2020 nr. 340 om midlertidig unntak fra konkurranseloven § 10 for samarbeid i luftfartssektoren

  Posted on Thursday January 01, 1970
  Endring av forskrift 18. mars 2020 nr. 340 om midlertidig unntak fra konkurranseloven § 10 for samarbeid i luftfartssektoren
  Continue Reading »
 • Forskrift om endring i forskrift til lov om statlig garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter

  Posted on Thursday January 01, 1970
  Forskrift om endring i forskrift til lov om statlig garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter
  Continue Reading »
 • Delt ikraftsetting av lov 22. juni 2018 nr. 83 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) og lov 19. juni 2020 nr. 89 om endringer av internkontrollregler i sektorlovgivningen (tilpasning til ny kommunelov)

  Posted on Thursday January 01, 1970
  Delt ikraftsetting av lov 22. juni 2018 nr. 83 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) og lov 19. juni 2020 nr. 89 om endringer av internkontrollregler i sektorlovgivningen (tilpasning til ny kommunelov)
  Continue Reading »
 • Forskrift om endring i forskrift om forsøksordning med primærhelseteam

  Posted on Thursday January 01, 1970
  Forskrift om endring i forskrift om forsøksordning med primærhelseteam
  Continue Reading »
 • Forskrift om endring i forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos lege

  Posted on Thursday January 01, 1970
  Forskrift om endring i forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos lege
  Continue Reading »
 • Forskrift om endring i skatteforvaltningsforskriften § 7-3-18 annet ledd b

  Posted on Thursday January 01, 1970
  Forskrift om endring i skatteforvaltningsforskriften § 7-3-18 annet ledd b
  Continue Reading »
 • Forskrift om to ganger totalvekttabellen, 12/100 tonn, for spesialtransport på riksveg (vegliste 12/100 spesialtransport riksveger)

  Posted on Thursday January 01, 1970
  Forskrift om to ganger totalvekttabellen, 12/100 tonn, for spesialtransport på riksveg (vegliste 12/100 spesialtransport riksveger)
  Continue Reading »
 • Forskrift om to ganger totalvekttabellen, 12/65 tonn, for mobilkraner, liftbiler og betongpumpebiler på riksveg (vegliste 12/65 mobilkran m.m. riksveger)

  Posted on Thursday January 01, 1970
  Forskrift om to ganger totalvekttabellen, 12/65 tonn, for mobilkraner, liftbiler og betongpumpebiler på riksveg (vegliste 12/65 mobilkran m.m. riksveger)
  Continue Reading »
 • Forskrift om bruksklasse, tillatt vogntoglengde og veggruppe for spesialtransport på riksveg (vegliste spesialtransport riksveger)

  Posted on Thursday January 01, 1970
  Forskrift om bruksklasse, tillatt vogntoglengde og veggruppe for spesialtransport på riksveg (vegliste spesialtransport riksveger)
  Continue Reading »
 • Forskrift om bruksklasse, tillatt totalvekt og tillatt vogntoglengde for kjøring med modulvogntog på riksveg (vegliste riksveger modulvogntog)

  Posted on Thursday January 01, 1970
  Forskrift om bruksklasse, tillatt totalvekt og tillatt vogntoglengde for kjøring med modulvogntog på riksveg (vegliste riksveger modulvogntog)
  Continue Reading »
 • Forskrift om bruksklasse, tillatt totalvekt og tillatt vogntoglengde for tømmertransport på riksveg (vegliste riksveger tømmertransport)

  Posted on Thursday January 01, 1970
  Forskrift om bruksklasse, tillatt totalvekt og tillatt vogntoglengde for tømmertransport på riksveg (vegliste riksveger tømmertransport)
  Continue Reading »
 • Forskrift om bruksklasse, tillatt totalvekt og tillatt vogntoglengde for normaltransport på riksveg (vegliste riksveger normaltransport)

  Posted on Thursday January 01, 1970
  Forskrift om bruksklasse, tillatt totalvekt og tillatt vogntoglengde for normaltransport på riksveg (vegliste riksveger normaltransport)
  Continue Reading »
 • Forskrift om folkevalgtes økonomiske godtgjøring, Lindesnes kommune, Agder

  Posted on Thursday January 01, 1970
  Forskrift om folkevalgtes økonomiske godtgjøring, Lindesnes kommune, Agder
  Continue Reading »
 • Forskrift om salgstider og utleveringstider for salg av alkoholholdig drikk gruppe 1, Nordre Follo kommune, Viken

  Posted on Thursday January 01, 1970
  Forskrift om salgstider og utleveringstider for salg av alkoholholdig drikk gruppe 1, Nordre Follo kommune, Viken
  Continue Reading »