Saturday 28.11.2020

Stadium Law Supervisor

Rettskilder

Hvordan finner du ut hva som er lov? Enten det gjelder noen som har startet en konflikt med deg eller hvordan bygge et hus.

Card image cap

Rettspraksis

Over 50000 rettskjennelser er tilgjengelige på dette nettstedet.

Card image cap

Lovtekster

Den viktigste rettskilden.

Card image cap

Lovforarbeider

Lovforarbeider er forslag, utredninger og andre dokumenter som skriver seg fra arbeidet med å få loven igjennom i Stortinget.


News and gossip about the law


 • Forskrift om endring i forskrift om smitteverntiltak for å forebygge koronasmitte (covid-19), Eidsvoll kommune, Viken

  Posted on Thursday January 01, 1970
  Forskrift om endring i forskrift om smitteverntiltak for å forebygge koronasmitte (covid-19), Eidsvoll kommune, Viken
  Continue Reading »
 • Forskrift om endring i forskrift om forebygging av koronasmitte, Nittedal kommune, Viken

  Posted on Thursday January 01, 1970
  Forskrift om endring i forskrift om forebygging av koronasmitte, Nittedal kommune, Viken
  Continue Reading »
 • Forskrift om endring i forskrift om forebygging av koronasmitte, Ås kommune, Viken

  Posted on Thursday January 01, 1970
  Forskrift om endring i forskrift om forebygging av koronasmitte, Ås kommune, Viken
  Continue Reading »
 • Forskrift om forebygging av koronasmitte, Nordre Follo kommune, Viken

  Posted on Thursday January 01, 1970
  Forskrift om forebygging av koronasmitte, Nordre Follo kommune, Viken
  Continue Reading »
 • Delt ikraftsetting av lov 21. juni 2019 nr. 41 om endringer i verdipapirhandelloven mv. (prospekt, markedsmisbruk, tilsyn og sanksjoner)

  Posted on Thursday January 01, 1970
  Delt ikraftsetting av lov 21. juni 2019 nr. 41 om endringer i verdipapirhandelloven mv. (prospekt, markedsmisbruk, tilsyn og sanksjoner)
  Continue Reading »
 • Delegering av Kongens myndighet etter forvaltningsloven § 28 fjerde ledd til Kulturdepartementet

  Posted on Thursday January 01, 1970
  Delegering av Kongens myndighet etter forvaltningsloven § 28 fjerde ledd til Kulturdepartementet
  Continue Reading »
 • Ikraftsetting av lov 23. juni 2020 nr. 97 om endringer i gravferdsloven mv. (urnevegg mv.)

  Posted on Thursday January 01, 1970
  Ikraftsetting av lov 23. juni 2020 nr. 97 om endringer i gravferdsloven mv. (urnevegg mv.)
  Continue Reading »
 • Forskrift om endring i midlertidig forskrift 20. mars 2020 nr. 368 om unntak fra folketrygdloven og arbeidsmiljøloven i forbindelse med covid-19-pandemien

  Posted on Thursday January 01, 1970
  Forskrift om endring i midlertidig forskrift 20. mars 2020 nr. 368 om unntak fra folketrygdloven og arbeidsmiljøloven i forbindelse med covid-19-pandemien
  Continue Reading »
 • Forskrift om endring i utlendingsforskriften (endringer som følge av nytt navn på fylkesmannen)

  Posted on Thursday January 01, 1970
  Forskrift om endring i utlendingsforskriften (endringer som følge av nytt navn på fylkesmannen)
  Continue Reading »
 • Forskrift om endring av forskrift 7. november 2003 nr. 1309 om spesielle kvoteordninger for kystfiskeflåten, forskrift 4. mars 2005 nr. 193 om strukturkvoteordning mv. for havfiskeflåten og forskrift 7. desember 2012 nr. 1144 om ervervstillatelse, registrering og merking av fiskefartøy mv.

  Posted on Thursday January 01, 1970
  Forskrift om endring av forskrift 7. november 2003 nr. 1309 om spesielle kvoteordninger for kystfiskeflåten, forskrift 4. mars 2005 nr. 193 om strukturkvoteordning mv. for havfiskeflåten og forskrift 7. desember 2012 nr. 1144 om ervervstillatelse, registrering og merking av fiskefartøy mv.
  Continue Reading »
 • Forskrift om endring i midlertidig forskrift om tillegg til forskrift 16. februar 2012 nr. 872 om opptak, studier, vurdering og grader ved Universitetet i Bergen

  Posted on Thursday January 01, 1970
  Forskrift om endring i midlertidig forskrift om tillegg til forskrift 16. februar 2012 nr. 872 om opptak, studier, vurdering og grader ved Universitetet i Bergen
  Continue Reading »
 • Forskrift om endring i forskrift om opptak til Universitetet i Bergen

  Posted on Thursday January 01, 1970
  Forskrift om endring i forskrift om opptak til Universitetet i Bergen
  Continue Reading »
 • Forskrift om satser mv. til bruk for forskudd og skattefastsetting for 2021

  Posted on Thursday January 01, 1970
  Forskrift om satser mv. til bruk for forskudd og skattefastsetting for 2021
  Continue Reading »
 • Forskrift om satser mv. til bruk for skattefastsetting for 2020

  Posted on Thursday January 01, 1970
  Forskrift om satser mv. til bruk for skattefastsetting for 2020
  Continue Reading »
 • Forskrift om endring i forskrift til utfylling og gjennomføring mv. av skattebetalingsloven (skattebetalingsforskriften)

  Posted on Thursday January 01, 1970
  Forskrift om endring i forskrift til utfylling og gjennomføring mv. av skattebetalingsloven (skattebetalingsforskriften)
  Continue Reading »
 • Forskrift om avgiftssatser for bruk av lufthavner drevet av Avinor AS

  Posted on Thursday January 01, 1970
  Forskrift om avgiftssatser for bruk av lufthavner drevet av Avinor AS
  Continue Reading »
 • Forskrift til friskoleloven kapittel 6A

  Posted on Thursday January 01, 1970
  Forskrift til friskoleloven kapittel 6A
  Continue Reading »
 • Forskrift om endring i midlertidig forskrift til forskrift 8. desember 2015 nr. 1449 om studier ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) - ekstraordinære tiltak i forbindelse med koronavirus

  Posted on Thursday January 01, 1970
  Forskrift om endring i midlertidig forskrift til forskrift 8. desember 2015 nr. 1449 om studier ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) - ekstraordinære tiltak i forbindelse med koronavirus
  Continue Reading »
 • Forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet

  Posted on Thursday January 01, 1970
  Forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet
  Continue Reading »
 • Midlertidig forskrift om smitteverntiltak, Skaun kommune, Trøndelag

  Posted on Thursday January 01, 1970
  Midlertidig forskrift om smitteverntiltak, Skaun kommune, Trøndelag
  Continue Reading »